• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 12 Temmuz 2020
  • 19:23
 
Vali Demirtaş'tan müjde

Adana'da mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yol haritası değerlendirildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Mesleki ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan değerlendirildiğinde de sosyal ve ekonomik yönden ülkemizin gelişimini sağlayacak ciddi bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır” dedi.

 

Adana'da mesleki ve teknik eğitim veren kurumların yol haritasının değerlendirildiği “Sektör Temsilcileri ve Mesleki Eğitim Kurumları Değerlendirme Toplantısı” Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

 

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun tarafından bir sunumun gerçekleştirildiği toplantıda konuşma yapan Vali Demirtaş, günümüzde eğitim alanında dünyanın yükselen değerinin uygulamaya dayalı eğitim olduğunu belirtip teorik ve pratik eğitimin verildiği mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye değer katan ehil iş gücünün yetiştirildiği kurumlar olduğunu ifade etti. Vali Demirtaş, “Mesleki ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan değerlendirildiğinde de sosyal ve ekonomik yönden ülkemizin gelişimini sağlayacak ciddi bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Bu açıdan bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakının kazandırılması gerekmektedir. Diğer yandan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması da sistemin işlerliği açısından büyük önem arz etmektedir. Mesleki eğitimin ilimizdeki tüm paydaşlarını bir araya getiren bu toplantı, Adana'nın mesleki ve teknik eğitim karnesinin çıkarılması ve yol haritasının çizilmesi bakımından fevkalade değerlidir” dedi.

 

Adana'da 42 farklı dalda, 78 mesleki ve teknik eğitim kurumunda, 32 bin 12 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Vali Demirtaş, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tüm kademelerde 13 bin 925 boş kontenjan kaldığını öğrencilerin ve velilerin bu kurumları tercih etmediklerini dile getirerek mesleki becerisi olan çocukların doğru bir yol izleyerek velileri ile birlikte meslek liselerine yönlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

 

Vali Demirtaş, herkese görev düştüğünü belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

“En başta okul, öğrenci, veli ve sektör temsilcileri el ele vererek mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığını ve bilinirliğini sağlamalıdır. Geçtiğimiz yıl ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım Fuarı'nı gerçekleştirdik. Bu etkinliklerin etkisi yadsınamaz. Dolayısıyla bunları daha da çoğaltmalıyız. Kurumlarımız kendi tanıtımlarını da yapmalıdır. Rehber öğretmen ve meslek dersleri öğretmenleri eliyle ortaokullarımızı ziyaret etmeli, bilgilendirme toplantıları yapmalı, kendi kurumlarını tercih etmelerinin avantajlarını anlatmalıdır. Benzer tanıtım faaliyetlerini sektör temsilcilerimiz de gerçekleştirmeli, mesleki eğitim sonunda sağladıkları istihdam olanaklarını anlatmalıdır. Önünde 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olan ülkemizin, bu hedefleri gerçekleştirmek için nitelikli insan gücüne olan ihtiyacının karşılanması, bu kurumlarımızdan geçmektedir. Valilik olarak bizler, mesleki ve teknik eğitimi 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda desteklemeye devam edeceğiz. Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değeri artıracak; eğitim ortamlarımızı ve insan kaynağımızı geliştireceğiz.”

 

Konuşmaların ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Yorumlar (1)
    Google
    p"); ?>